top of page
לוגו חדש.png
כשמקצוענות פוגשת עָצְמָה

מגשר ומומחה למשא ומתן

Mediator & Professional Negotiator

DSC7736.jpg

ישוב סכסוכים מחוץ לבתי המשפט חוסך עלויות של זמן וכסף ומונע הסלמה מיותרת.  

גישור היא דרך אלטרנטיבית ייחודית המאפשרת הקשבה פעילה וממוקדת ותשומת לב רבה לפרטים. הגישור מתנהל בצורה ניטראלית ומאוזנת ומסייע בגמישות מחשבתית וביצירתיות המאפשרים הגדלת מרחב הפתרונות.

 אני מביא לשולחן ניסיון עסקי, ידע, מיומנויות וסגנונות מגוונים, המאפשרים מבט רחב ומקיף יותר על הסכסוך.

עבודה

 

גישור ביחסי עבודה מבטיח טיפול ביישוב הסכסוך תוך הבנה עמוקה על כך שהצדדים לסכסוך ממשיכים לעבוד

יחד גם ביום שאחרי.

בסכסוך הקשור בסיום יחסי עבודה, הליך הגישור מאפשר טיפול מהיר, דיסקרטי ויעיל.

פרידה טובה משרתת בעתיד את שני הצדדים.

020-employee.png

קהילה

החיים המשותפים בקהילה, יחסי שכנות, אופי הקהילה, הבדלי תרבות, יחסים בין הפרט לרשות, לצד סכסוכים

אפשרים מדגישה את הצורך בפתרון מוסכם שיאפשר את המשך החיים המשותפים. גישור בקהילה ובניית הסכמות הנן הדרכים המתאימות ביותר לפתרון במצבים אלו.

בנוסף אני פעיל בהתנדבות במרכז הגישור הקהילתי בכוכב יאיר.

019-handshake.png
מרכז גישור כוכב יאיר.jpg

עסקים

גישור עסקי עוסק במחלוקות בין בעלי מניות, בין ספק ללקוח, קבלן מבצע/משנה למזמין, בין עובד ומעביד, תביעות חוזיות, פיצויים, סכסוכים בין נציגות עובדים להנהלה ובין עובדים-קולגות.

הליך הגישור מבטיח דיסקרטיות, מהירות, יעילות, יכולת המשך פעילות משותפת או פרידה מוסכמת.

047-profits.png
bottom of page